Skälvum kyrka

Othelric me fecit (Otelrik gjorde mig); så lyder en inskription på ett tympanonfält som sitter över tonportalen. Det är alltså byggherren och stenhuggarmästaren som har signerat sitt verk, vilket anses vara lite ovanligt. Lite i skuggan av den kända kyrkan i Husaby, ligger denna vackra, speciella och relativt intakta kyrka, byggd på ett 1,5 meter tjockt […]

Läs mer…