Vättlösa kyrka

Vättlösa kyrka har en del intressanta och annorlunda gravstenar, som i alla fall inte jag träffat på i någon vidare utsträckning innan. Och har en hälsokälla bara några hundra meter längre bort, som har en lite intressant historia kring sig. Vättlösa (eller Wäterlöso som det skrevs 1366) kyrka ligger i Götene ca 2 km söder […]

Läs mer…

Dalums kyrka

Dalums kyrka ligger i en byggd full med fornlämningar. I området finns tex ett vikingatida gravfält och mycket välbevarade hålvägar vid Timmele kyrka. Denna trakt (Redvägs- och Frökinds, Gäsene och Ås härader) kan också stoltsera med en mängd runstenar: närmare bestämt runt 30 st! Varav två av dom återfinns utanför Dalums kyrka. På flera av […]

Läs mer…

Erikstads kyrkoruin

Jag älskar att besöka kyrkoruiner! Det är något visst med dom, stämningsfullt, tänkvärt, mystiskt, vackert och ibland lite spöklikt. Nu har jag besökt Erikstad kyrkoruin. Den ligger i Erikstad, Mellerud och är placerad ca 300 meter väster om den nuvarande kyrkan. Det är en vacker ruin med murar som till stora delar är bevarade i […]

Läs mer…

Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka ligger ca 1,5 mil öster om Herrljunga och är tillsammans med Eriksbergs socken en fantastiskt intressant plats med en rik historia.  Enligt gammal tradition har Erikska kungaätten haft sin födelsebygd här och det är därifrån kyrkbyn och socknen har fått sitt namn. Kung Erik den Helige grundade kyrkan sägs det och hans son […]

Läs mer…

Kinne-Kleva ödekyrkogård

Kinne-Kleva ödekyrkogård och ruin ligger i Götene, ca 750 meter norr om den nya kyrkan och har en underbar utsikt över nejden söderut. Det är också ett sägenomspunnet och väldigt intressant ställe. Kinne-Kleva skrevs år 1290 som Klewomh. Kinne-Kleva kyrka var från 1100-talet, hade ett rektangulärt långhus och rakslutet kor. På 1700-talet tillkom vapenhus, sakristia och […]

Läs mer…
kinneved

Kinneveds kyrka

Kinneveds kyrka ligger ca 1 mil söder om Falköping, i Kinneveds socken. Kinneved var fram till sekelskiftet 1900 en typisk bondebygd med medelstora gårdar. Det är liksom resten av Falbygden rikt på fornlämningar. Genom socknen löper den förr så betydelsefulla ridvägen från Ulricehamn upp mot Falköping. Kinneved skrevs år 1382 Kindewi, 1405 Kindewe och 1415 […]

Läs mer…

Liljestenar och stavkorshällar

En av de vanligaste typerna av medeltida gravstenar i Nord- och Västeuropa är de så kallade stavkorshällarna. De är trapetsformade stenar ursprungligen lagda som lockstenar över gravarna. På stenarna brukar vanligtvis i relief vara avbildat ett kors som sitter på en lång stav som i sin tur tycks stå på en liten kulle. Ibland kan […]

Läs mer…

Eskilstunakistor

Eskilstunakistor är ett tidigkristet gravmonument i sten, som skapats med inspiration från den anglosaxiska traditionen, där man lät begrava väldigt betydelsefulla personer i en särskilt utformad stenkista. En överväldigande del av kistorna är dock inte påträffade i Eskilstuna utan framförallt i Väster- och Östergötland. I Västergötland har man funnit spår efter ett drygt tjugotal, varav […]

Läs mer…

Den medeltida romanska kyrkoplanen

Lite info om den medeltida romanska kyrkoplanen Mer än 98% av alla stenkyrkor som uppfördes i Västergötland under medeltiden är av vad som kallas romansk planform (se ritning nedan). Detta är absolut inte unikt för Västergötland, så här byggdes tusentals kyrkor över hela den romersk-katolska världen fram till 1200-talets början. De varianter som förekom var […]

Läs mer…