Råda kyrka i Mölnlycke

I Råda, inte långt från Råda säteri, ligger en liten fin röd träkyrka omgiven av stora träd. Innanför kyrkans portar döljer sig fantastiska takmålningar i mustiga barockfärger.  Detta är en fantastiskt fin kyrka, som jag har besökt vid två tillfällen (därav så är vissa bilder tagna på sommaren och vissa nu i februari i år). […]

Läs mer…

Naglums kyrkoruin

Norr om Trollhättan, helt nära Överby, ligger ruinen efter en av landskapets få gotiska salkyrkor. Kyrkan i Naglum, eller Nafleem som det skrevs år 1334, uppfördes troligtvis vid 1300-talets början. Den var uppförd i gråsten och hade två ingångar; en i väster och en i söder. Den förstnämnda hade en enkel omramning av sandsten. Framför […]

Läs mer…

Vassändas kyrkoruin

Vassända kyrkoruin ligger norr om Trollhättan. Kyrkan låg nära Brätte som från 1500-talets mitt och fram till 1644 var Vänersborgs föregångare. Historian kring kyrkan är ganska anonym då det inte finns mycket dokumenterat om den. Vassända, eller Watns enda som det hette på 1200-talet och Wazämndha år 1397, ligger inte långt från Naglum, som också […]

Läs mer…

Västra Gerums kyrka

Gireema som det skrevs år 1377 – eller Västra Gerum som det numer heter – ligger ca en halv mil från Ardala i Skara kommun. Det är en vacker liten kyrka som omges av åkrar och som utmärker sig med sitt speciella, väldigt spetsiga medeltida torn. Kyrkan kan stoltsera med en runsten i dess ägo! […]

Läs mer…

Lagmansered kyrkoruin

Den nuvarande ruinen har flera föregångare, bland annat en tidig stavkyrka från slutet på 1000-talet som sannolikt har legat på den gamla begravnings- och kultplatsen Boryd mullbacke. Efter digerdöden vid 1350-talet förföll kyrkan helt, men det byggdes upp en ny av en av traktens bönder… Det var bonden Lagman som lät bygga upp en ny […]

Läs mer…

Gräfsnäs slottsruin

I Gräfsnäsparken finns historiska och vackra miljöer, väl anpassade för olika aktiviteter. Redan vid förra sekelskiftet var parken ett mycket omtyckt utflyktsmål och det är lätt att förstå varför populariteten har hållit i sig. Det mest spännande torde ju vara slottsruinen (i mitt tycke i alla fall). Ett slott som brunnit tre gånger med exakt […]

Läs mer…

Brahekyrkan

Brahekyrkan är ett exklusivt bevarat 1600-tals rum i barock-och renässansstil, vars syfte var inte bara som slotts- och församlingskyrka, utan även som gravkyrka för ätten Brahe, konstmuseum och nationalhelgedom. Den utgör en viktig del av svensk kulturhistoria och kulturarv och historiskt är den som ett mausoleum över Braheätten och svensk stormaktstid. Inspirerad av de provinsiella […]

Läs mer…

Valstad kyrka

Valstad kyrka – en nyromansk skapelse med dansk-skånsk karaktär med ett monumentalt, ståtligt medeltidstorn, som efter ett jordskalv 1904 har en svag lutnig, och unika medeltida portaler. Valstad, eller Hwalfstadhum som det skrevs 1323, ligger sydväst om Tidaholm kring ån Ösan. Det finns en del fornlämningar i området bland annat gånggrifter och fem stycken gravfält […]

Läs mer…