Härlanda kyrkoruin

”Härlanda kyrka, Göteborgs äldsta kristna minnesmärke. Uppfördes under 1100-talets förra del. Nedbröts på Gustav Vasas befallning år 1528.” 1925 fann man resterna av Härlanda gamla kyrka. Innan hade man bara få belägg för att den alls hade funnits, varav ett var Gustav Vasas påbud att den skulle rivas. I ett brev år 1692 från rådmannen […]

Läs mer…

Härjevads gamla kyrka

Härjevads gamla kyrka, som sedan 1921 finns i Skara Fornby, är en söt liten vitmålad träkyrka. Mer lik en lång stuga än en kyrka, men de gamla gravstenarna runt omkring kyrkan avslöjar den. Härjevads gamla kyrka var församlingskyrka i Härjevad socken, Lidköping (1464 skrevs det Heriewatz) fram till och med 1915. Kyrkan är en god […]

Läs mer…

S:t Nikolai kyrkoruin, Skara

Mitt i stadskärnan, bara ett stenkast från den ståtliga Skara domkyrka, ligger ruinen efter den medeltida S:t Nikolai kyrka. Skara (eller Civitas Scarane som det hette 1070) var under tidig medeltid en riktig kyrkmetropol som utöver domkyrkan och S:t Nikolai hade ytterligare två kyrkor samt två kloster med varsina tillhörande klosterkyrkor (ett dominikanerkloster och ett […]

Läs mer…

Källby hallar

Källby hallar (på 1600-talet kallad Kongzbacken) ligger ca 1 km öster om Källby, Götene och är ett gravfält från yngre järnålder (ca 400-1050 eKr) och här har man begravt sina döda under flera hundra års tid. Gravfältet som är ett så kallat gårdsgravfält har troligtvis tillhört en – för längesedan försvunnen – gård, kanske föregångaren […]

Läs mer…