Ostindiska huset

Det vackra Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12 är verkligen en symbol och ett minnesmärke för Göteborg och för Göteborg som hamnstad, men även för den museiverksamhet som bedrivits i 150 år. Ostindiska kompaniet bildades 1731 av Niclas Sahlgren och Henrik König. Kompaniet hade magasin i flera olika lokaler i staden, men 1746 fick stadsingenjör […]

Läs mer…