Bergum kyrka

På ett berg omgärdad av lantlig miljö ligger den lilla tornlösa, vitputsade kyrkan Bergums kyrka med anor från 1200-talet. Bergum betyder just ”bygd vid berg” och namnet härstammar enligt ortnamnsforskare från järnåldern. Bergum socken är rik på fornlämningar med tex gravfält, hällmålningar, boplatser, offerplatser osv. Socknen fick gestalten av en bondebygd redan på 1000-talet. Bergum […]

Läs mer…