Avrättningsplats Tingbergs kulle

På Tingberget i Lödöse, även kallad Galgebacken, har man avrättat människor ända sedan i början på 1300-talet och fram till 1857. Platsen var en nästan cirkelrund yta om 30 meter i diameter, markerad av sju stenblock. Platsen var sannolikt knuten till den medeltida tingsplats för Lödöse stad och härader som gett namn åt berget. Här […]

Läs mer…

Bergkvara ruin

Bergkvara har en lång och spännande historia, som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Slottet har varit skådeplats för politiska strider under Dackefejden och har under en period varit Nordens största godskomplex. Man kan konstatera att Bergkvara under alla århundraden alltid varit viktig för den lokala och regionala makten. Dess betydelse nationellt och internationellt tillhör framförallt […]

Läs mer…