Palacehuset

”I Sverige lysa sockerraffinaderierna i våra städer som stora slott, lika med kyrkorna.” Så skrev tidningen Götheborgska Nyheter år 1772 och ett av dessa sockerraffinaderier som åsyftades var det som vi numer kallar Palacehuset eller Fürstenbergska palatset (Palacehuset är nog den vanligaste benämningen nu för tiden). Husets/palatsets historia tar sin början år 1749 (då det […]

Läs mer…