Sörby kyrka

Sörby kyrka ligger 2 km öster om Floby samhälle och är en enskeppig salskyrka med tresidigt avslutat kor. Den ligger alldeles precis där västra stambanans järnvägsspår passerar mot Falköping och Sörby hade ett eget stationshus mellan åren 1859-1868, men stationshuset flyttades sedan 2 km västerut där vägen mellan Floby och Trävattna korsar järnvägen. Den nuvarande […]

Läs mer…

Kållands-Åsaka kyrka

Kållands-Åsaka kyrka ligger på Kålland i Lidköping och är en välbevarad, charmig liten medeltidskyrka byggd i tuktad sandsten, troligen byggd under första hälften av 1200-talet. Den har bevarade 1400-tals målningar i koret och i valvkapporna, om än fragmentariska. Dessa målningar anses vara ganska ovanliga. En runsten (VG 32) finns att beskåda på kyrkogården och kyrkan […]

Läs mer…