Södra Fågelås kyrka

Dold bakom tät grönska ligger denna lilla fina, röda träkyrka inte så långt från Hökensås. Den är byggd av kraftiga timmerstockar och har hela tiden varit spånklädd. Inredningen går i renässansstil och är ett resultat av att några rika adelssläkter, som hade gårdar i socknen, skänkte påkostade inventarier till kyrkan. Från början var socknen en […]

Läs mer…