Vesene kyrka

Vesene kyrka känns väldigt genuin och är ett välbevarat exempel på hur kyrkorna exteriört kunde se ut förr, pga avsaknaden utav fönster och dörrar i väst- och norrväggen. Slätputsen följer murverkets buktningar och fönsteröppningarna är lite skeva. Kyrkan har också en liten sektion bevarat med unggotiska målningar från 1200-talet, som av experten Viola Hernfjäll benämns […]

Läs mer…

Hols kyrka

Hols kyrka ligger i en mycket gammal bygd, därom vittnar tex det stora gravfältet i kyrkans närhet. Faktiskt Västergötlands till ytan största gravfält, tyvärr har det genom årens lopp blivit skadat till viss bland annat genom jordbruk och grustäkter. På 1700- och 1800-talet, samt 1920-talet har många högar och gravar utjämnats för att plats till […]

Läs mer…

Götlunda kyrka

Götlunda by med sin kyrka ligger någon kilometer söder om samhället Tidan i Skövde kommun. Götlunda socken nämns i skrift 1397 som Götelunda. Efterleden är lund, antagligen i betydelsen ‘helig lund’, ‘offerlund’. Förleden kan sannolikt härledas ur folknamnet ”götar” Bebyggelsestrukturen i Götlunda by är väl bevarad då laga skifte inte verkar ha splittrat byn på […]

Läs mer…

Älgarås kyrka

Det är inte vanligt med gamla träkyrkor i Västergötland och särskilt inte medeltida sådana. Men i Älgarås, vars nordöstra del ligger på Tiveden, finns en sådan kyrka! En vacker, rödmålad träkyrka från senmedeltiden (runt ca 1463). Det är en av få bevarade medeltida träkyrkor. En anledning till att den har fått vara kvar kan vara […]

Läs mer…