Siene kyrka

Siene kyrka ligger i en gammal odlingsbygd kring Säveån. I söder är det mest kuperad skogsbygd. Siene skrev som Sighene under medeltiden och namnet betyder typ ”sank/sumpig betesmark” och syftar på den sumpiga marken vid Säveån. Siene tillhör Kullings härad och ligger söder om Vårgårda.  Kyrkan, som är byggd i gråsten, är troligtvis byggd i […]

Läs mer…