Östra Gerums kyrka

Östra Gerum ligger öster om Falköping och hör till Tidaholms kommun och ingick förr i Vartofta härad. Gerumsberget finns i nordväst och byn har till stor del behållit sin karaktär av radby trots 1800-talens laga skiften. Mellan byn och Gerumsberget finns små åkrar, betesmarker med stengärdesgårdar och några fägator. Byns gårdar ligger längs med vägen […]

Läs mer…

Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka ligger i Hökerum som ligger i västra delen av Ulricehamns kommun. Det är ett mycket intressant område med flera runstenar, domarringar och gravrösen. Kyrkan i sig är också otroligt intressant och mäktig och är, för att vara en vanlig sockenkyrka, väldigt rikt utsmyckad. Detta beror till största sannolikhet på att det i […]

Läs mer…