Nya Elementarläroverket för flickor

På Engelbrektsgatan 1 i Göteborg står denna ståtliga byggnad i nyrenässansstil. Den har ett trapphus som är unikt för landet. Hela trapphuset är smyckat med målningar av Carl Larsson. Det är en serie väggmålningar med motivet ”Den svenska kvinnan genom seklen” (även några kungar och lite allmän historia har smugits med). Själv tyckte inte Carl […]

Läs mer…

Vesene kyrka

Vesene kyrka känns väldigt genuin och är ett välbevarat exempel på hur kyrkorna exteriört kunde se ut förr, pga avsaknaden utav fönster och dörrar i väst- och norrväggen. Slätputsen följer murverkets buktningar och fönsteröppningarna är lite skeva. Kyrkan har också en liten sektion bevarat med unggotiska målningar från 1200-talet, som av experten Viola Hernfjäll benämns […]

Läs mer…

Hols kyrka

Hols kyrka ligger i en mycket gammal bygd, därom vittnar tex det stora gravfältet i kyrkans närhet. Faktiskt Västergötlands till ytan största gravfält, tyvärr har det genom årens lopp blivit skadat till viss bland annat genom jordbruk och grustäkter. På 1700- och 1800-talet, samt 1920-talet har många högar och gravar utjämnats för att plats till […]

Läs mer…

Götlunda kyrka

Götlunda by med sin kyrka ligger någon kilometer söder om samhället Tidan i Skövde kommun. Götlunda socken nämns i skrift 1397 som Götelunda. Efterleden är lund, antagligen i betydelsen ‘helig lund’, ‘offerlund’. Förleden kan sannolikt härledas ur folknamnet ”götar” Bebyggelsestrukturen i Götlunda by är väl bevarad då laga skifte inte verkar ha splittrat byn på […]

Läs mer…

Älgarås kyrka

Det är inte vanligt med gamla träkyrkor i Västergötland och särskilt inte medeltida sådana. Men i Älgarås, vars nordöstra del ligger på Tiveden, finns en sådan kyrka! En vacker, rödmålad träkyrka från senmedeltiden (runt ca 1463). Det är en av få bevarade medeltida träkyrkor. En anledning till att den har fått vara kvar kan vara […]

Läs mer…

Marums kyrka

Marums kyrka och den lilla mysiga byn ligger intill ån Flian, ca 5 km från Skara. Kyrkan har en ytterst fragmentarisk målning som troligtvis är stiftets äldsta målning. Marum lydde direkt under Mariakyrkan (Skara domkyrka) och det kan vara så att biskop Ödgrim (Bengt den godes föregångare) låtit bygga och kanske även utsmycka kyrkan. Marum […]

Läs mer…

Ods kyrka

Ods medeltida kyrka ligger i södra delen av Herrljunga kommun. Kyrkan ligger vid (kanske till viss del på) ett stort järnåldersgravfält som kallas Stenslyckorna. Detta visar på att platsen har haft en stor betydelse. Fler gravfält finns i närheten och tex Ods kullar (gravhögar) ligger inte många hundra meter bort. Kyrkan ligger på en hög, […]

Läs mer…

Brunns kyrkoruin

Brunns kyrkoruin, några kilometer väster om Ulricehamn, är en mycket trevlig kyrkoruin att besöka då den är så pass välbevarad. Det är inte så vanligt i Västergötland med kyrkoruiner som har så intakta väggar, så det är alltid extra trevligt när man hittar dessa. Många av de inventarier som fanns i kyrkan finns numer bevarade […]

Läs mer…

Valtorps kyrka

Valtorps kyrka är en charmig liten sockenkyrka med medeltida anor, som ligger i Falköpings kommuns norra del och nära ån Slafsa. Den, liksom många medeltidskyrkor, har genomgått en del förändringar och ombyggnader genom årens lopp men har lyckats behålla sin medeltida charm och karaktär, vilket man slås av när man går in i kyrkan. Valtorps […]

Läs mer…

Sundals Ryrs gamla kyrka

I Sundals Ryr, några kilometer utanför Brålanda, finns denna fina och charmiga lilla medeltidskyrka. Den härstammar från 1200-talet, men har likt de flesta andra kyrkor blivit något ombyggd genom årens lopp. Kyrkans mittdel är den som är allra äldst. Förmodligen ersatte denna kyrka en ännu äldre träkyrka/stavkyrka. Kyrkan övergavs 1906, till förmån för den nya […]

Läs mer…