Östra Gerums kyrka

Östra Gerum ligger öster om Falköping och hör till Tidaholms kommun och ingick förr i Vartofta härad. Gerumsberget finns i nordväst och byn har till stor del behållit sin karaktär av radby trots 1800-talens laga skiften. Mellan byn och Gerumsberget finns små åkrar, betesmarker med stengärdesgårdar och några fägator. Byns gårdar ligger längs med vägen […]

Läs mer…

Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka ligger i Hökerum som ligger i västra delen av Ulricehamns kommun. Det är ett mycket intressant område med flera runstenar, domarringar och gravrösen. Kyrkan i sig är också otroligt intressant och mäktig och är, för att vara en vanlig sockenkyrka, väldigt rikt utsmyckad. Detta beror till största sannolikhet på att det i […]

Läs mer…

Siene kyrka

Siene kyrka ligger i en gammal odlingsbygd kring Säveån. I söder är det mest kuperad skogsbygd. Siene skrev som Sighene under medeltiden och namnet betyder typ ”sank/sumpig betesmark” och syftar på den sumpiga marken vid Säveån. Siene tillhör Kullings härad och ligger söder om Vårgårda.  Kyrkan, som är byggd i gråsten, är troligtvis byggd i […]

Läs mer…

Nya Elementarläroverket för flickor

På Engelbrektsgatan 1 i Göteborg står denna ståtliga byggnad i nyrenässansstil. Den har ett trapphus som är unikt för landet. Hela trapphuset är smyckat med målningar av Carl Larsson. Det är en serie väggmålningar med motivet ”Den svenska kvinnan genom seklen” (även några kungar och lite allmän historia har smugits med). Själv tyckte inte Carl […]

Läs mer…

Vesene kyrka

Vesene kyrka känns väldigt genuin och är ett välbevarat exempel på hur kyrkorna exteriört kunde se ut förr, pga avsaknaden utav fönster och dörrar i väst- och norrväggen. Slätputsen följer murverkets buktningar och fönsteröppningarna är lite skeva. Kyrkan har också en liten sektion bevarat med unggotiska målningar från 1200-talet, som av experten Viola Hernfjäll benämns […]

Läs mer…

Hols kyrka

Hols kyrka ligger i en mycket gammal bygd, därom vittnar tex det stora gravfältet i kyrkans närhet. Faktiskt Västergötlands till ytan största gravfält, tyvärr har det genom årens lopp blivit skadat till viss bland annat genom jordbruk och grustäkter. På 1700- och 1800-talet, samt 1920-talet har många högar och gravar utjämnats för att plats till […]

Läs mer…

Götlunda kyrka

Götlunda by med sin kyrka ligger någon kilometer söder om samhället Tidan i Skövde kommun. Götlunda socken nämns i skrift 1397 som Götelunda. Efterleden är lund, antagligen i betydelsen ‘helig lund’, ‘offerlund’. Förleden kan sannolikt härledas ur folknamnet ”götar” Bebyggelsestrukturen i Götlunda by är väl bevarad då laga skifte inte verkar ha splittrat byn på […]

Läs mer…

Älgarås kyrka

Det är inte vanligt med gamla träkyrkor i Västergötland och särskilt inte medeltida sådana. Men i Älgarås, vars nordöstra del ligger på Tiveden, finns en sådan kyrka! En vacker, rödmålad träkyrka från senmedeltiden (runt ca 1463). Det är en av få bevarade medeltida träkyrkor. En anledning till att den har fått vara kvar kan vara […]

Läs mer…

Marums kyrka

Marums kyrka och den lilla mysiga byn ligger intill ån Flian, ca 5 km från Skara. Kyrkan har en ytterst fragmentarisk målning som troligtvis är stiftets äldsta målning. Marum lydde direkt under Mariakyrkan (Skara domkyrka) och det kan vara så att biskop Ödgrim (Bengt den godes föregångare) låtit bygga och kanske även utsmycka kyrkan. Marum […]

Läs mer…

Ods kyrka

Ods medeltida kyrka ligger i södra delen av Herrljunga kommun. Kyrkan ligger vid (kanske till viss del på) ett stort järnåldersgravfält som kallas Stenslyckorna. Detta visar på att platsen har haft en stor betydelse. Fler gravfält finns i närheten och tex Ods kullar (gravhögar) ligger inte många hundra meter bort. Kyrkan ligger på en hög, […]

Läs mer…