Östra Gerums kyrka

Östra Gerum ligger öster om Falköping och hör till Tidaholms kommun och ingick förr i Vartofta härad. Gerumsberget finns i nordväst och byn har till stor del behållit sin karaktär av radby trots 1800-talens laga skiften. Mellan byn och Gerumsberget finns små åkrar, betesmarker med stengärdesgårdar och några fägator. Byns gårdar ligger längs med vägen […]

Läs mer…

Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka ligger i Hökerum som ligger i västra delen av Ulricehamns kommun. Det är ett mycket intressant område med flera runstenar, domarringar och gravrösen. Kyrkan i sig är också otroligt intressant och mäktig och är, för att vara en vanlig sockenkyrka, väldigt rikt utsmyckad. Detta beror till största sannolikhet på att det i […]

Läs mer…

Siene kyrka

Siene kyrka ligger i en gammal odlingsbygd kring Säveån. I söder är det mest kuperad skogsbygd. Siene skrev som Sighene under medeltiden och namnet betyder typ ”sank/sumpig betesmark” och syftar på den sumpiga marken vid Säveån. Siene tillhör Kullings härad och ligger söder om Vårgårda.  Kyrkan, som är byggd i gråsten, är troligtvis byggd i […]

Läs mer…

Vesene kyrka

Vesene kyrka känns väldigt genuin och är ett välbevarat exempel på hur kyrkorna exteriört kunde se ut förr, pga avsaknaden utav fönster och dörrar i väst- och norrväggen. Slätputsen följer murverkets buktningar och fönsteröppningarna är lite skeva. Kyrkan har också en liten sektion bevarat med unggotiska målningar från 1200-talet, som av experten Viola Hernfjäll benämns […]

Läs mer…

Valtorps kyrka

Valtorps kyrka är en charmig liten sockenkyrka med medeltida anor, som ligger i Falköpings kommuns norra del och nära ån Slafsa. Den, liksom många medeltidskyrkor, har genomgått en del förändringar och ombyggnader genom årens lopp men har lyckats behålla sin medeltida charm och karaktär, vilket man slås av när man går in i kyrkan. Valtorps […]

Läs mer…

Sundals Ryrs gamla kyrka

I Sundals Ryr, några kilometer utanför Brålanda, finns denna fina och charmiga lilla medeltidskyrka. Den härstammar från 1200-talet, men har likt de flesta andra kyrkor blivit något ombyggd genom årens lopp. Kyrkans mittdel är den som är allra äldst. Förmodligen ersatte denna kyrka en ännu äldre träkyrka/stavkyrka. Kyrkan övergavs 1906, till förmån för den nya […]

Läs mer…

Åsle kyrka

Om man är och besöker Åsle Tå, som bara ligger några hundra meter bort, så passar man antagligen på att besöka kyrkan också. När man har ”lärt känna” några av personerna som bodde på Åsle Tå, så har man i minnet att dessa personer gick ju hit till denna kyrkan för att lyssna på prästens […]

Läs mer…

Västerplana kyrka

Västerplana kyrka är en av flera medeltida kyrkor på Kinnekulle och en av de med rikast interiör (i mitt tycke). Kyrkan har en väldigt välbevarad och rik barockinredning och flera gamla medeltida inventarier sparade. Det första du ser när du stiger in i kyrkan är det medeltida koret som är orienterat i östlig riktning. Kyrkan […]

Läs mer…

Partille kyrka

Partille kyrka ligger mitt i Partille centrum och den ihop med Partille herrgård, som ligger 200 meter väster om kyrkan, utgör en fin rest av det gamla Partille även om det är omgärdat av trafikleder åt alla håll. Partille kyrkas närhet till Säveån har medfört stora problem med sättningsskador och kyrkan har genom årens lopp […]

Läs mer…

Medelplana kyrka

Medelplana kyrka är en av många medeltidskyrkor på Kinnekulle och det var en av många så kallade pilgrimskyrkor. Kyrkan var helgad åt helgonen Sankta Elin (Elin av Skövde, även kallad Sankta Helena) och sankta Apollonia. Deras stenaltare från 1100-talet finns fortfarande bevarade.  Medelplana kyrka uppfördes på 1150-talet, dock så är det inte så mycket som […]

Läs mer…