Fornbyn i Skara

Bästa tiden att besöka fornbyn i Skara är under någon av de sommarsammankomster och evenemang som anordnas under sommarmånaderna. Övrig tid får man nöja sig med att betrakta de söta små stugorna, lanthandeln, kyrkan osv, utifrån, då det är stängt för säsongen. Men in på området kommer man året runt!

Fornbyn i Skara

Hornborgastugan, Härjevad gamla kyrka och klockstapeln från Kärråkra

Fornbyn består av ett 30-tal byggnader från hela Västergötland som flyttats hit för att ge en bild av hur det gamla bondesamhället såg ut. Kring gårdarna odlas frukt, kryddor, blommor och grönsaker. Det är mycket mysigt och rogivande att vandra runt i Fornbyn!

Fornbyn i Skara

Härjevad gamla kyrka

Härjevads gamla kyrka flyttades till fornbyn 1921. Den tjänade som sockenkyrka i Härjevad fram tills 1915 då en ny kyrka byggdes. Den uppfördes på 1600-talet och under 1700-talet tillkom sakristian och delar av inredningen. Vid mitt besök var den stängd då den bara används enstaka gånger under sommaren, tex vid bröllop och olika sommarsammankomster.

Det fanns ett torn på kyrkan som uppfördes på 1800-talet men vid nedmonteringen och flytten av kyrkan tog man inte med detta då man ville visa så mycket som möjligt av det ursprungliga utseendet.

Fornbyn i Skara

Smidesgrind, Härjevad gamla kyrka

Vid östra ingången finns en smidesgrind från 1700-talet.

Lite gamla gravstenar och gravhällar från 1600 och 1700-tal har blivit medflyttade.

Fornbyn i Skara

Gammal bensinpump och mjölkbord vid lanthandeln

Huset byggdes i slutet av 1880-talet och fungerade som lant­handel i Eke­skogs by nära Töreboda mellan 1905 och 1970. Här såldes livsmedel, kläder, redskap och bensin, och här låg ortens poststation från 1911 till 1967. På övervåningen fanns en liten bostad för affärs­biträdet. År 1984 återinvigdes lanthandeln i Forn­­byn. Inred­ning­en visar hur affären såg ut på 1940-talet. På bilden syns även ett gammalt mjölkbord och en gamma bensinpump.

Fornbyn i Skara

Kärråkrastapeln och Härjevadskyrkan var de första bygg­nader som upp­sattes i Fornbyn. Detta skedde sommaren 1921. Stapeln uppfördes år 1825 vid Kärråkra kyrka nord­väst om Ulri­ce­­hamn. En av klockorna i stapeln är medeltida och är inköpt från Gösslunda kyrka.

Fornbyn i Skara

Hornborgastugan

Ryggåsstugan kommer från Hornborga socken öster om Horn­borgasjön, och lär en tid ha fungerat som socknens fattigstuga. Den återuppbyggdes 1914 i Skara, och flyttades 1951 till nu­va­rande plats. Stugan sägs ibland vara den äldsta av Forn­byns byggnader men enk­la­re små hus som detta bygg­des under lång tid med ålder­domliga drag. Huslängan består av en bostadsdel samman­byggd med ett litet fähus av sand­sten, inte ovanligt i träd­fattiga områden.

Fornbyn i Skara

Missionshuset

Missionshuset byggdes 1871 i Daretorps socken sydost om Tida­­holm, där det användes fram till 1963. Huset repre­sen­terar de många folkrörelsehus som byggdes då bl a väckelserörelsen växte fram från mitten av 1800-talet.  Det inne­hål­ler en sam­lings­sal samt en liten bostad om ett rum och kök. 1982 åter­in­vig­des missionshuset i Fornbyn i Skara.

Fornbyn i Skara

Stuga från Händene

Denna stuga har enligt traditionen varit både komministerbostad och gästgivaregård i Händene kyrkby utanför Skara, innan den skänktes och flyttades till Fornbyn 1927. Om åldern vet man inte annat än att huset och dess bod lär ha varit de enda kvar­stående efter en stor brand i Händene 1718. Huset är byggt som en enkel­stuga och senare utvidgat till en par­stuga. Väggarna är timrade och taket täckt av vass och torv.

Fornbyn i Skara

Rackebystugan till vänster och Höjentorpstugan till höger.

Rackebystugan var den bäst bevarade av man­bygg­na­der­na i den ännu långt in på 1900-talet oskiftade byn Store­gården i Racke­by socken på Kålland nordväst om Lid­kö­ping. Huset flytta­des 1914 till Stadsträdgården i Skara, och 1927 till sin nuvaran­de plats. Bo­stads­­delen, som be­står av ett stort rum och en fram­­kam­ma­re, är sam­man­­byggd med brygg­hus och spann­målsbod. Huset är knut­timrat med tak av vass och torv. Det sto­ra bostads­rummet har både vägg- och takfönster. Tak­fönstret var fram till 1800-talets mitt det enda fönstr­et i denna typ av stu­gor.

Torpstuga, troligen från 1700-talet, som tidigare har stått på Dikatorp under Höjentorps kungsgård i Eggby socken utanför Skara. Den flyttades till Fornbyn 1923. Huset är en knuttimrad enkelstuga med en bod till höger om förstugan. Taket är vass- och torv­täckt. Stugan är här place­rad som flygel till den större Rackebystugan.

Fornbyn i Skara

Inne i Rackebystugan

Fornbyn i Skara

Vädersåg från Ekeskog

Vädersågen från Eketomten i Ekeskogs socken söder om Töre­boda är troligen byggd 1861. I likhet med många kvarnar hade den sedan flyttats, innan den uppsattes i Fornbyn 1927. Den förmodas vara den sista av sitt slag i Väster­göt­land. Såg­verket är en enbladig ramsåg som drivs med vind­kraft. Hättan med vingarna kunde vridas mot den rådande vind­riktningen. Sågen hade en kapacitet av sju till åtta stockar per dag vid god vind. Vind­kraf­ten kunde även kopplas till en hyvel för till­verk­ning av tak­spån.

Fornbyn i Skara

Loftbod från Nittorp

Boden härstammar från Ödegården i Nittorps socken sydost om Ulricehamn. Den byggdes troligen under 1860-talet, och består av två bodar som ställts ovanpå var­andra. Den undre har varit sovel­bod medan den övre, som är några år yngre, har fungerat som sommarstuga. Huset kom till Fornbyn 1927

Fornbyn i Skara

Stuga från Kungslena

Stugan är en ryggåsstuga från 1700-talet och kommer från Kungs­­lena kyrkby nordväst om Tidaholm. Huset flyttades redan 1914 till Stadsträdgården i Skara, och 1951 till sin nuvarande plats. Stugan är knut­timrad med tak av torv och vass. Planen är en enkel­stuga med en ”stor­stuga” och en förstuga med en liten bod innanför

Har du vägarna förbi Skara, så glöm inte att titta in i Fornbyn!

Alla foton tagna med Fujifilm X-T2 och 18-55mm f/2.8-4 samt A Schacht Ulm Travenar 50mm f/2.8

Välkommen till Photo hunter

En reaktion till “Fornbyn i Skara

  1. Pingback: Härjevads gamla kyrka – På jakt efter kulturhistoria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s