Medelplana kyrka

Medelplana kyrka är en av många medeltidskyrkor på Kinnekulle och det var en av många så kallade pilgrimskyrkor. Kyrkan var helgad åt helgonen Sankta Elin (Elin av Skövde, även kallad Sankta Helena) och sankta Apollonia. Deras stenaltare från 1100-talet finns fortfarande bevarade.  Medelplana kyrka uppfördes på 1150-talet, dock så är det inte så mycket som […]

Läs mer…

Södra Fågelås kyrka

Dold bakom tät grönska ligger denna lilla fina, röda träkyrka inte så långt från Hökensås. Den är byggd av kraftiga timmerstockar och har hela tiden varit spånklädd. Inredningen går i renässansstil och är ett resultat av att några rika adelssläkter, som hade gårdar i socknen, skänkte påkostade inventarier till kyrkan. Från början var socknen en […]

Läs mer…

Svenneby gamla kyrka

Svenneby gamla kyrka må vara en av Bohusläns minsta kyrkor och kan verka oansenlig eftersom socknen var liten, men åh vilken charmig och fin medeltidskyrka! Den ligger ungefär en halvmil söder om Hamburgsund, i den del som förr kallades Ranrike. Ortsnamnet Svenneby syftar på en man i stormäns tjänst. När kyrkan byggdes tillhörde området Norge. […]

Läs mer…

Stenstorp kyrkoruin

Stenstorps gamla kyrka revs 1817 och det skedde på kunglig befallning. År 1804 hade kungen befallt att pastoratets tre kyrkor skulle byggas samman. Byggnadsfrågan hade då redan diskuterats i ett trettiotal år. I den nya kyrkan finns dopfuntarna från de tre gamla kyrkorna (Stenstorp, Brunnhem och Södra Kyrketorp). Ruinen ligger fint på en kulle och […]

Läs mer…

Dragsmarks klosterruin (Marieskogs kloster)

Dragsmarks kloster, eller Marieskogs kloster som det också kallas, anlades under kung Håkan Håkonssons regering 1217-1263 (när Bohuslän var norskt). Det blev ett av de rikaste och mest ansedda klostren i landet, men tiderna kom att förändras och klostret upplöstes. I nära 250 år varade dess storhetstid. I ett kungligt brev år 1610 beordrades det […]

Läs mer…

Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka ligger i Uddevalla kommun och är byggd på en gammal kultplats från sten- och bronsåldern, det finns offerskålar strax utanför kyrkogårdsmuren. Den är uppförd på en smal bergavsats och har ett dominerande läge i landskapet. En lång brant väg för dig uppåt mot kyrkan. Den är troligtvis uppförd innan 1100-talet. Namnet är […]

Läs mer…

Mölltorps kyrka

Mölltorps kyrka i Karlsborgs kommun är en av få representanter i Västergötland för den kyrkotyp som fick sitt genombrott vid 1200-talets mitt och som kom att prägla det kyrkliga landskapet i framförallt Mälardalen; nämligen salkyrkan (en enskeppig, rektangulär kyrka utan särskild markering för koret). I Mölltorp har den rektangulära planen uppenbarligen tillkommit i en och […]

Läs mer…

Sörby kyrka

Sörby kyrka ligger 2 km öster om Floby samhälle och är en enskeppig salskyrka med tresidigt avslutat kor. Den ligger alldeles precis där västra stambanans järnvägsspår passerar mot Falköping och Sörby hade ett eget stationshus mellan åren 1859-1868, men stationshuset flyttades sedan 2 km västerut där vägen mellan Floby och Trävattna korsar järnvägen. Den nuvarande […]

Läs mer…

Kållands-Åsaka kyrka

Kållands-Åsaka kyrka ligger på Kålland i Lidköping och är en välbevarad, charmig liten medeltidskyrka byggd i tuktad sandsten, troligen byggd under första hälften av 1200-talet. Den har bevarade 1400-tals målningar i koret och i valvkapporna, om än fragmentariska. Dessa målningar anses vara ganska ovanliga. En runsten (VG 32) finns att beskåda på kyrkogården och kyrkan […]

Läs mer…

Hanhals gamla kyrka samt Hanhals kyrkoruin

I Hanhals är rollerna ombytta. Där är den gamla medeltida kyrkan fortfarande i bruk (med en kortare period som ödekyrka), medan den nybyggda kyrkan står i ruiner. Planen var att överge den gamla kyrkan och bygga en ny, ståtlig och modern kyrka, vilket också skedde. Den gamla kyrkan ”plockades ned” och inventarierna skingrades. Kvar fanns […]

Läs mer…