kinneved

Kinneveds kyrka

Kinneveds kyrka ligger ca 1 mil söder om Falköping, i Kinneveds socken. Kinneved var fram till sekelskiftet 1900 en typisk bondebygd med medelstora gårdar. Det är liksom resten av Falbygden rikt på fornlämningar. Genom socknen löper den förr så betydelsefulla ridvägen från Ulricehamn upp mot Falköping. Kinneved skrevs år 1382 Kindewi, 1405 Kindewe och 1415 […]

Läs mer…

Gärdhems kyrkoruin

Någon kilometer norr om Gärdhems kyrka, gömd bakom gårdar och villor, ligger ruinen efter Gärdhems gamla kyrka. Det finns ingen skylt som visar var den ligger och är man inte uppmärksam eller vet vart man ska är det väldigt svårt att missa den. Man får känslan av att man inte vill att allt för många, […]

Läs mer…

Råda kyrka i Lidköping

En kyrka med gott om bevarade kyrkliga kulturskatter och en runsten inmurad i väggen! En hög och smal spira, typisk för Kållands kyrkor, utmärker den på långt håll och byggnadssättet med stenar i olika storlek och färg med murbruk emellan – gör att åtminstone jag tycker den ser lite annorlunda (och vacker) ut. Råda kyrka […]

Läs mer…

Skörstorps kyrka

I Skörstorp, Falköping är kyrkan rund. Den uppfördes i slutet på 1100-talet och är numer ensam i sitt slag i Skara Stift. Kyrkan ligger på sydsluttningen av Gerumsberget, ett av Västergötlands platåberg och är omgärdat av öpna jordbruksslätter, fornlämningar och ett rikt kulturlandskap. Bygdens tätt liggande kyrkor vittnar om att området under medeltiden var bland […]

Läs mer…

Södra Härene kyrkoruin

Södra Härene kyrkoruin är en underbar plats som andas historia och vårdat förfall. Det är lätt att falla in i fantasier om hur det såg ut här innan kyrkan blev ruin och särskilt hur det såg ut här och i omgivningarna på 1600-talet, då den ruin vi ser nu härstammar från den kyrkan. Ruinen ligger […]

Läs mer…

Marka kyrka

På en kulle några kilometer sydväst om Falköpings centrala delar ligger Marka kyrka och blickar ut över det karaktäristiska Falbygdslandskapet.  Kyrkan är byggd i romansk stil i slutet på 1100-talet. Den är byggd i tuktad sandsten och en viss mängd kalk och är sockenkyrka i Marka socken. Medeltida stavning på Marka var Markom. Numer är den […]

Läs mer…

Mariakyrkan, Mariagården och Stampens kyrkogård

Idag gjorde jag ett besök vid Mariagården, Mariakyrkan och Stampens kyrkogård. Alla dessa är exempel på socialhistoria från Göteborg och i området låg även andra exempel på sociala inrättningar, tex stadens barnhus, Willinska fattigskolan och tukt- och spinnerihuset (som ligger kvar).  Mariakyrkan invigdes 1815, samma år som Domkyrkan (den återuppbyggda varianten) och har samma arkitekt: […]

Läs mer…

Fornbyn i Skara

Bästa tiden att besöka fornbyn i Skara är under någon av de sommarsammankomster och evenemang som anordnas under sommarmånaderna. Övrig tid får man nöja sig med att betrakta de söta små stugorna, lanthandeln, kyrkan osv, utifrån, då det är stängt för säsongen. Men in på området kommer man året runt! Fornbyn består av ett 30-tal […]

Läs mer…

Forsby kyrka

Forsby kyrka är en, i många aspekter, intressant kyrka. Inte minst för att det är Sveriges äldsta daterade kyrka.  Den ligger i Forsby socken några kilometer utanför Skövde utmed väg 194. Åker man buss finns en hållplats som heter Forsby kyrka. I korputsen är det ingraverat med latinska siffror, datumet för invigningen: 13 augusti 1135. […]

Läs mer…

Götene kyrka

Götene kyrka uppfördes runt på 1100-talet till minne av Sankta Elin (även kallad Elin av Skövde, Helena av Skövde och Sankta Helena). Hon är Västergötlands och Skövdes skyddshelgon och pryder Skövdes kommunvapen. Sankta Elin var en rik och mäktig änka som levde i trakten av Götene och Skövde och föddes i början på 1100-talet. Hon […]

Läs mer…