Stråvalla kyrka

Stråvalla kyrka (eller Stravold som det skrevs 1536) är en medeltidskyrka bygd i natursten och daterad till runt 1250-talet. Den är bygd i en stil som är vanlig i norra Halland. Stråvalla kyrkas stolthet är de mycket välbevarade medeltida målningar och det är den enda kyrkan i Halland där målningarna är så bevarade i sin […]

Läs mer…

Vitlycke hällristningar

Det fullkomligt kryllar av hällristningar i Tanum. Är man uppmärksam kan man hitta små hällrisningar på diverse stenar lite här och där med större koncentrationer på de kända ställena. Ingenstans i Europa finns en sådan koncentration av hällristningar som i Bohuslän och flest finns i Tanum. Vitlyckehällen är en av världens mest kända. De flesta […]

Läs mer…

Norra Kedums kyrka

Norra Kedums kyrka dateras till 1200-tal och ligger i en fornlämningsrik byggd. En vacker kyrkogård med flertalet allmogegravstenar från 1600- och 1700-tal bidrar till känslan av gammal kyrka även om den utvändigt ser ny ut. Kyrkan nämns i skrift redan 1291, då skrivs Kedum som Kythem. Inuti kyrkan finns vackra takmålningar och kyrkan är ett […]

Läs mer…

Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka på Hisingen i Göteborg är en av få bevarade medeltidskyrkor i Göteborg och ligger i en trakt med riktigt gamla anor. Lundby anses ha varit ett religiöst centrum under den förkristna tiden och det bodde människor här långt innan nuvarande Göteborg grundades. Under andra hälften av 1300-talet fick Lundby en kyrka av […]

Läs mer…

Tjolöholms slott

År 1897 utlyste James Fredrik och Blanche Dickson en arkitekturtävlan om ett slott i elisabetansk stil och resultatet är detta typiskt brittiska slott här i Sverige, närmare bestämt på en halvö i Kungsbackafjorden i Fjärås socken. Det är en spännande kombination av engelskt 1500-tal med jugendstil och dåtidens moderniteter som värme, elektricitet, dammsugare, rundspolande duschar […]

Läs mer…

Bergum kyrka

På ett berg omgärdad av lantlig miljö ligger den lilla tornlösa, vitputsade kyrkan Bergums kyrka med anor från 1200-talet. Bergum betyder just ”bygd vid berg” och namnet härstammar enligt ortnamnsforskare från järnåldern. Bergum socken är rik på fornlämningar med tex gravfält, hällmålningar, boplatser, offerplatser osv. Socknen fick gestalten av en bondebygd redan på 1000-talet. Bergum […]

Läs mer…

Ostindiska huset

Det vackra Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12 är verkligen en symbol och ett minnesmärke för Göteborg och för Göteborg som hamnstad, men även för den museiverksamhet som bedrivits i 150 år. Ostindiska kompaniet bildades 1731 av Niclas Sahlgren och Henrik König. Kompaniet hade magasin i flera olika lokaler i staden, men 1746 fick stadsingenjör […]

Läs mer…

Gökhems kyrka och Överkyrke ruin

Gökhems kyrka räknas till en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Västergötland som i stort sett fått bevara sitt ursprungliga utseende från 1100-tal och kan stoltsera med otroligt välbevarade 1400-tals målningar. Kyrkan ligger i den mer lövskogstäta delen av Falköping och jag var här under en färggrann höst. Gökhems socken ligger i Vilske härad […]

Läs mer…

Suntak gamla kyrka

Vibbarna av medeltid man får när man träder in i Suntak gamla kyrka är mycket påtagliga. Både kyrkans interiör och exteriör samt dess omgivningar riktigt osar medeltid! Suntak by och gården runt kyrkan har kvar sin ålderdomliga karaktär och liknar lite en ängsmark och kilometerlånga åkrar omger kyrkan. En välbevarad och unik miljö som ger […]

Läs mer…

Örgryte gamla kyrka

Örgryte (Örgrydhä år 1485) gamla kyrka ligger på en höjd så utsikten är rätt bra. Innan stadsbebyggelsen tog far var här landsbygd med den då väldigt viktiga Delsjöbäcken porlandes genom landskapet. Nu får man istället blicka ut bort mot Liseberg och Korsvägen med Gothia Towers i blickpunkten.  Det som först drar blickarna till kyrkan är […]

Läs mer…