Valtorps kyrka

Valtorps kyrka är en charmig liten sockenkyrka med medeltida anor, som ligger i Falköpings kommuns norra del och nära ån Slafsa. Den, liksom många medeltidskyrkor, har genomgått en del förändringar och ombyggnader genom årens lopp men har lyckats behålla sin medeltida charm och karaktär, vilket man slås av när man går in i kyrkan. Valtorps […]

Läs mer…

Svenneby gamla kyrka

Svenneby gamla kyrka må vara en av Bohusläns minsta kyrkor och kan verka oansenlig eftersom socknen var liten, men åh vilken charmig och fin medeltidskyrka! Den ligger ungefär en halvmil söder om Hamburgsund, i den del som förr kallades Ranrike. Ortsnamnet Svenneby syftar på en man i stormäns tjänst. När kyrkan byggdes tillhörde området Norge. […]

Läs mer…

Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka ligger i Uddevalla kommun och är byggd på en gammal kultplats från sten- och bronsåldern, det finns offerskålar strax utanför kyrkogårdsmuren. Den är uppförd på en smal bergavsats och har ett dominerande läge i landskapet. En lång brant väg för dig uppåt mot kyrkan. Den är troligtvis uppförd innan 1100-talet. Namnet är […]

Läs mer…

Kållands-Åsaka kyrka

Kållands-Åsaka kyrka ligger på Kålland i Lidköping och är en välbevarad, charmig liten medeltidskyrka byggd i tuktad sandsten, troligen byggd under första hälften av 1200-talet. Den har bevarade 1400-tals målningar i koret och i valvkapporna, om än fragmentariska. Dessa målningar anses vara ganska ovanliga. En runsten (VG 32) finns att beskåda på kyrkogården och kyrkan […]

Läs mer…

Husaby kyrka

Husaby kyrka har helt klart det mäktigaste tornet Västergötland och ett av rikets mest unika torn. Faktum är att det bara finns en kyrka till i Sverige med ett liknande torn; Örberga i Östergötland. Husaby och dess kyrka sägs ha varit knuten till både kungamakten och biskoparna i Skara Stift. Att det är en av […]

Läs mer…

Ryd kyrkoruin

Omgiven av en cirkel av träd och en fin gammal stenmur ligger Ryds kyrkoruin i Skövde. Platsen omgärdas av rofylldhet och en viss mystik där den ligger och när jag och min mamma var här på besök hade trädens löv färgats i höstens färger, vilket gjorde hela omgivningen ännu vackrare. Ryds kyrkoruin ligger i området […]

Läs mer…

Kinne Vedums kyrka

Kinne Vedums kyrka ligger vid det kyrktäta området runt Kinnekulle och räknas till en av landskapets bäst bevarade medeltidskyrkor. Det är lätt att hålla med om detta då medeltidskänslan är påtaglig både vad gäller exteriör och interiör. Långhus, kor och absid är så gott som orörda sedan kyrkan byggdes på 1180-talet. Bara i Kinne och […]

Läs mer…

Bergum kyrka

På ett berg omgärdad av lantlig miljö ligger den lilla tornlösa, vitputsade kyrkan Bergums kyrka med anor från 1200-talet. Bergum betyder just ”bygd vid berg” och namnet härstammar enligt ortnamnsforskare från järnåldern. Bergum socken är rik på fornlämningar med tex gravfält, hällmålningar, boplatser, offerplatser osv. Socknen fick gestalten av en bondebygd redan på 1000-talet. Bergum […]

Läs mer…

Gökhems kyrka och Överkyrke ruin

Gökhems kyrka räknas till en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Västergötland som i stort sett fått bevara sitt ursprungliga utseende från 1100-tal och kan stoltsera med otroligt välbevarade 1400-tals målningar. Kyrkan ligger i den mer lövskogstäta delen av Falköping och jag var här under en färggrann höst. Gökhems socken ligger i Vilske härad […]

Läs mer…

Suntak gamla kyrka

Vibbarna av medeltid man får när man träder in i Suntak gamla kyrka är mycket påtagliga. Både kyrkans interiör och exteriör samt dess omgivningar riktigt osar medeltid! Suntak by och gården runt kyrkan har kvar sin ålderdomliga karaktär och liknar lite en ängsmark och kilometerlånga åkrar omger kyrkan. En välbevarad och unik miljö som ger […]

Läs mer…