kinneved

Kinneveds kyrka

Kinneveds kyrka ligger ca 1 mil söder om Falköping, i Kinneveds socken. Kinneved var fram till sekelskiftet 1900 en typisk bondebygd med medelstora gårdar. Det är liksom resten av Falbygden rikt på fornlämningar. Genom socknen löper den förr så betydelsefulla ridvägen från Ulricehamn upp mot Falköping. Kinneved skrevs år 1382 Kindewi, 1405 Kindewe och 1415 […]

Läs mer…

Gärdhems kyrkoruin

Någon kilometer norr om Gärdhems kyrka, gömd bakom gårdar och villor, ligger ruinen efter Gärdhems gamla kyrka. Det finns ingen skylt som visar var den ligger och är man inte uppmärksam eller vet vart man ska är det väldigt svårt att missa den. Man får känslan av att man inte vill att allt för många, […]

Läs mer…

Skörstorps kyrka

I Skörstorp, Falköping är kyrkan rund. Den uppfördes i slutet på 1100-talet och är numer ensam i sitt slag i Skara Stift. Kyrkan ligger på sydsluttningen av Gerumsberget, ett av Västergötlands platåberg och är omgärdat av öpna jordbruksslätter, fornlämningar och ett rikt kulturlandskap. Bygdens tätt liggande kyrkor vittnar om att området under medeltiden var bland […]

Läs mer…

Gullbergsbrohemmet

Tukt- och spinnhus, kvinnofängelse, spädbarnshem, vandrarhem och korttidsboende…Verksamheterna är många som har huserat i lokalerna till Gullbergsbrohemmet vid Svingeln i Göteborg. Sedan 2008 hyr stiftelsen Gyllenkroken båda byggnaderna av Higab och bedriver verksamhet för personer med psykisk problematik och ett korttidsboende. Jag fick lov, av mycket tillmötesgående personal, att fotografera både i byggnaderna och på […]

Läs mer…

Marka kyrka

På en kulle några kilometer sydväst om Falköpings centrala delar ligger Marka kyrka och blickar ut över det karaktäristiska Falbygdslandskapet.  Kyrkan är byggd i romansk stil i slutet på 1100-talet. Den är byggd i tuktad sandsten och en viss mängd kalk och är sockenkyrka i Marka socken. Medeltida stavning på Marka var Markom. Numer är den […]

Läs mer…

Mariakyrkan, Mariagården och Stampens kyrkogård

Idag gjorde jag ett besök vid Mariagården, Mariakyrkan och Stampens kyrkogård. Alla dessa är exempel på socialhistoria från Göteborg och i området låg även andra exempel på sociala inrättningar, tex stadens barnhus, Willinska fattigskolan och tukt- och spinnerihuset (som ligger kvar).  Mariakyrkan invigdes 1815, samma år som Domkyrkan (den återuppbyggda varianten) och har samma arkitekt: […]

Läs mer…

Ragnhildsholmen

Ragnhildsholmen ligger på Hisingen, på södra stranden av Nordre älv ca 2 mil från Göteborgs centrum. Den byggdes på 1250-talet av den norske kungen Håkan IV Håkansson. Både Kungahälla, som området på andra sidan Nordre älv kallades, och Hisingen var vid denna tid norskt. Kungahälla anlades på 1000-talet och syftet var att få kontroll och […]

Läs mer…

Lindärva kyrka

Alla foton tagna med Fujifilm X-T10 och 18-55 f/2.8-4 Lindärva kyrka ligger i Lidköpings kommun och är en medeltidskyrka från slutet på 1100-talet. Den är välbevarad i sin romanska karaktär med långhus, rakt avslutat kor och torn. Sakristian är dock en senare byggnad. Huvudingången till kyrkan låg närmare mitten av långhusets södra vägg, alltså inte den under 1100-talet och senare vanliga platsen nära sydvästra hörnet. […]

Läs mer…

Habo kyrka

Alla bilder tagna med Fujifilm X-T10 och 18-55 f/2.8-4 Vill du se hur Djävulen ser ut? Åk till Habo kyrka för där finns han avbildad!  På en av takmålningarna är den första nattvarden avbildad och denna målning är känd främst för att djävulen tittar fram under bordet. På målningen finns en gestalt klädd i brunt […]

Läs mer…

Forshems kyrka

Alla foton tagna med Fujifilm X-T2 och 18-55 f/2.8-4 Det finns gott om välbevarade medeltidskyrkor i Sverige och Västra Götaland är ett av de kyrkotätaste landskapen med gott om lämningar från medeltid, vikingatid, järnålder osv. Forshems kyrka i Götene är en av dessa välbevarade medeltidskyrkor som har gott om det gamla kvar. Forshems kyrka har […]

Läs mer…